35%

Khuyến mãi

cho mùa dịch Covid-19

Thời gian đến

30/07/2021

[title style=”bold-center” text=”CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title style=”bold-center” text=”THEME VÀ PLUGIN NÀY CÓ PHẢI LÀ BẢN GỐC?”]

Các tập tin có sẵn trên trang web này là 100%. Không có tệp nào không được sửa đổi và không chứa phần mềm độc hại.

Chúng tôi vẫn đang sử dụng chúng trên trang web của chúng tôi!

Tất cả các chủ đề và plugin có thể được tải xuống trực tiếp từ trang web của công ty sản xuất. Chúng tôi tải xuống trang web của chúng tôi mà không cần sửa đổi. Bạn có thể sử dụng tất cả các tập tin trên trang web của bạn, yên tâm.

 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title style=”bold-center” text=”TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG PLUGIN HOẶC THEME TRÊN BAO NHIÊU TRANG WEB?”]

Bạn muốn cài bao nhiêu web tùy ý bạn. Các plugin và theme được cấp phép GPL để bạn có thể sử dụng chúng bao nhiêu lần tùy thích trên nhiều trang web bạn muốn.

 

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title style=”bold-center” text=”TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC PLUGIN VÀ THEME ĐÃ TẢI XUỐNG TRONG BAO LÂU?”]

Không có giới hạn về thời gian về theme và plugin mà bạn đã cài đặt.

 

[/col]

[/row]

Main Menu