Đổi trả và bảo hành

Đổi trả và bảo hành

Chính sách đổi trả : Khi các bạn mua file từ phía chúng tôi mà lỗi như không cài đặt được. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đúng file bị lỗi thì quý khách sẽ được đổi lại file mới.

Chính sách bảo hành: Chúng tôi phân phối các file với giá thấp, Chỉ hỗ trợ khách hàng tự cài đặt và không bảo hành. Nếu quý khách cần thêm thời gian bảo hành vui lòng mua thêm các gói hỗ trợ.