Giao hàng và thanh toán

Giao hàng và thanh toán

Thực hiện mua hàng và giao hàng đều online thông qua website.

Khi các bạn mua hàng và thanh toán xong, được hệ thống kích hoạt và sẽ có đường link để các bạn tải file về.