Khách hàng điền đầy đủ thông tin trùng với thông tin đơn hàng vào để tiện việc hoàn tiền về đúng tài khoản.