Giới thiệu plugin thông báo trên màn hình

NotificationX Pro là một ứng dụng dùng thông báo trên màn hình web.

Cài đặt đơn giản trong admin

Nhiều tùy chỉnh cao cấp trong phiên bản pro.

Ver free cũng đầy đủ các chức năng cơ bản để biên tập trình thông báo.

Các bạn tải về trải nghiệm nhé.

Cần tư vấn thêm hãy liên hệ bên mình.

 

 

Leave a Comment