Giới thiệu qua phần mềm gửi tin nhắn sms từ website

Xin phép ad em giới thiệu phần mềm này.

Giới thiệu qua phần mềm gửi tin nhắn sms từ website

Chào các bạn,

Hôm trước mình có giới thiệu qua phần mềm gửi tin nhắn sms từ website về điện thoại của chủ website báo có khách cần liên hệ ngay thông qua clicksendsms.
Hôm nay cũng qua phần mềm NINJA nhưng kết nối thông qua Twilio.
Về 2 nhà cung cấp sms này thì cũng na ná như nhau mà thôi.
Các bạn thích chọn nhà nào thì trải nghiệm nhà đó.
Click thì đăng ký free 2$.
Twilio đăng ký free 15$
 

Các bạn dùng phần mềm này để kết nối nhé. Nếu gặp vấn đề gì chưa giải quyết được cứ ib cho mình.

 
#77k
https://77k.vn/product/ninja-forms-twilio-sms/

Để lại một bình luận