Theme xây dựng website videopro

Theme xây dựng website videopro

Xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới để xây dựng một website chuyên về video trực tuyến trên mạng.

Theme này cực kỳ mạnh mẽ liên quan đến trò chơi, phim ảnh, tin tức, giải trí, khoa học thì Video VideoPro đều có thể hoạt động được!

Theme xây dựng website videopro
Theme videopro

Các chức năng sử dụng

 • Gửi video / bài đăng: sau khi video được chấp nhận sẽ hiện lên trang chủ
 • Mạng video khác nhau được hỗ trợ: sử dụng siêu liên kết từ YouTube, Vimeo, DailyMotion, Facebook, Twitch.
 • Sê-ri Video: xây dựng cơ sở dữ liệu phim với sê-ri nhiều tập
 • Danh sách phát video: dễ dàng tạo một danh sách phát video
 • Kênh video: thiết lập cài đặt các kênh qua video giống youtube
 • Video được hỗ trợ: tạo các link liên kết cho phía sau video trực tiếp
 • Ảnh chụp màn hình video: thử ảnh chụp màn hình video sớm hơn xem
 • Hỗ trợ Social Locker: tăng lượt thích hoặc chia sẻ
 • Logic Trình phát video: mở rộng các chức năng trình phát video của bạn, Quảng cáo cuộn
 • Video lọc và tính năng Tìm kiếm nâng cao: lọc video chủ yếu dựa trên nhiều điều kiện
 • Xếp hạng video: cho phép khách hàng đánh giá nội dung
 • Liên kết ngoài: phát triển nội dung liên kết cùng với Liên kết ngoài
 • Có thể tùy chỉnh: trao đổi màu sắc, lỗi đánh máy, lịch sử vì mỗi phần trên trang
 • Quảng cáo: cung cấp các khu vực được xác định trước theo quảng cáo khu vực
 • Tính năng thành viên
 • Tải xuống Video
 • Tìm kiếm Ajax: nội dung truy vấn tức thời
 • Hàng trăm tùy chọn chủ đề
 • Tải nội dung Ajax, tốc độ tối ưu
 • Bố cục 3 trang: rộng, hộp thư đến, toàn chiều rộng
 • 2 Bố cục tiêu đề hoặc 2 Lược đồ màu
 • 3 bố cục blog
 • 2 bố cục video
 • Báo cáo chi tiết cùng với tính năng Tìm kiếm Ajax nâng cao

Theme xây dựng website videopro một cách nhanh nhất với các demo có sẵn trong cài đặt.

Link file tại đây

Leave a Comment