Thêm nút liên hệ để báo giá khi sản phẩm ođ

Call for Price for WooC Commerce plugin mở rộng WooC Commerce bằng cách xuất ra nút thay mua hàng thành Gọi Call cho Price Giá khi ô trường giá cho sản phẩm bị bỏ trống.

Bạn cũng có thể thay đổi hoàn toàn văn bản nút thêm vào giỏ hàng hoặc nút ẩn hoàn toàn cho các sản phẩm có giá trống.

Hỗ trợ tất cả các loại sản phẩm:

 • Sản phẩm đơn giản và tùy chỉnh
 • Sản phẩm biến (và biến thể)
 • Sản phẩm được nhóm
 • Sản phẩm bên ngoài

Lượt xem được hỗ trợ:

 • Trang sản phẩm duy nhất
 • Những sảm phẩm tương tự
 • Trang chủ
 • Trang (ví dụ: mã ngắn)
 • Lưu trữ (danh mục sản phẩm)

Bạn cũng có thể tùy chọn bắt buộc Gọi Gọi cho Giá cho:

 • Tất cả các sản phẩm của cửa hàng của bạn
 • Các sản phẩm đã hết hàng (chỉ dành cho phiên bản Pro)
 • Mỗi phân loại sản phẩm (danh mục và / hoặc thẻ)
 • Theo giá sản phẩm

Phiên bản Call for Price cho WooC Commerce Pro cũng cho phép bạn thiết lập cuộc gọi cho các nhãn giá trên cơ sở sản phẩm.

Cần hỗ trợ vui lòng liên hệ 0934910789

 

 

Ngoài ra chúng ta cũng nên thử xem qua Plugin này

Woo Call Price

Đơn giản nhưng hay ở mục nhập số điện thoại hoặc thay bằng 1 link chạy ra ngoài website.

Để lại một bình luận