Flatsome cập nhật lỗi đơ đơ trong theme options

Flatsome cập nhật lỗi đơ đơ trong theme options không chạy được?

Chào các bạn,

Hôm nay nhân tiện vừa cập nhật ver 5.5 WordPress. Để fix một số lỗi bảo mật như thông báo của WP.

Nhiều anh em có hỏi lỗi khi cập nhật theme Flastsome lên ver mới cùng với wp 5.5 bị đơ đơ bấm chuột không điều khiển được.!.

Ban đầu mình cũng cập nhật tự động và thấy 1 số site chạy bình thường không thấy lỗi này.

Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi trong theme flatsome

Sau có site cũng cập nhật tự động nhưng báo lỗi, và site này có hiện tượng là vào chỉnh sửa trong theme là trở về không được. Bấm chuột không có tác dụng. 1 số tùy chọn không hiện mà bị ẩn mờ đi.

Mình tiến hành kiểm tra và nhận thấy site vừa update bị lỗi đó đang vẫn còn ver 3.11 của flastsome.

Và mình tiến hành chép đè file ver mới 3.12.1 lên ver cũ.

Kết quả là đã fix lỗi trên và dùng ngon ngọt như cũ.

Tặng miễn phí theme cao cấp

Flatsome khi cập nhật các bạn cần chú ý vấn đề sau:

Anh em khi nâng cấp phiên bản lên ver 3.12.1 mà bị đơ đơ trong options thì xem lại ver đã lên tới nóc này chưa nha.

Nếu nó còn nằm 3.11 là lỗi đó

Cần hỗ trợ thêm về cài đặt vui lòng liên hệ bên mình.

Flatsome Multi Purpose Responsive WooCommerce Theme

Leave a Comment