TeraWallet – For WooCommerce

TeraWallet cho phép khách hàng lưu trữ tiền của trong web.

Các khách hàng có thể sử dụng tiền ví để mua sản phẩm từ cửa hàng.

Khách hàng có thể thêm tiền vào ví của mình bằng các phương thức thanh toán khác nhau do quản trị viên đặt.

Quản trị viên có thể đặt quy tắc hoàn lại tiền theo giá giỏ hàng hoặc sản phẩm.

Các khách hàng sẽ nhận được số tiền hoàn lại trong tài khoản ví của họ.

Quản trị viên có thể xử lý hoàn tiền vào ví của khách hàng.

Và còn rất nhiều tính năng khác.

Leave a Comment